Poreske kategorije za elektronske fakture

Prilikom kreiranja elektronske fakture, jedan od obaveznih elemenata koji se unosi je poreska kategorija. Ukoliko kreirate e-fakturu u programu Minimax poreska kategorija je povezana sa poljem POPDV-a koje birate u Pregledu obračuna PDV.

U tabeli ispod možete pogledati koje poreske kategorije su povezane sa kojim poljima za obračun PDVa:

Poreske kategorije za elektronske fakture
Oznaka kategorijeNaziv PDV kategorijeŠifra osnovaPolje POPDV
SStandardno obračunavanje PDV-ane unosi se3.1   3.2   3.5   3.6   3.7   3.9  4.1.3   4.2 
AEObrnuto obračunavanje PDV-a (interni obračun) PDV-RS-10-2-13.3    3.4      3.9
 PDV-RS-10-2-2
PDV-RS-10-2-3
PDV-RS-10-2-4
PDV-RS-10-2-5-1
PDV-RS-10-2-5-2
PDV-RS-10-2-5-3
PDV-RS-36b-6
ZPoresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog PDV-aPDV-RS-24-1-11.1    1.3     1.4       1.6   1.7
PDV-RS-24-1-2
PDV-RS-24-1-3
PDV-RS-24-1-5
PDV-RS-24-1-5a
PDV-RS-24-1-6
PDV-RS-24-1-6a
PDV-RS-24-1-7
PDV-RS-24-1-7a
PDV-RS-24-1-8
PDV-RS-24-1-9
PDV-RS-24-1-10
PDV-RS-24-1-11
PDV-RS-24-1-12
PDV-RS-24-1-13
PDV-RS-24-1-14
PDV-RS-24-1-15
PDV-RS-24-1-16-1
PDV-RS-24-1-16-2
PDV-RS-24-1-16-3
PDV-RS-24-1-16-4
PDV-RS-24-1-16a
PDV-RS-24-1-16b
PDV-RS-24-1-16v
PDV-RS-24-1-16g
PDV-RS-24-1-17
EPoresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog PDV-aPDV-RS-25-1-12.1      2.2        2.3     2.4    2.6         2.7
PDV-RS-25-1-1a
PDV-RS-25-1-2
PDV-RS-25-1-3
PDV-RS-25-1-4
PDV-RS-25-1-5
PDV-RS-25-1-6
PDV-RS-25-1-7
PDV-RS-25-1-8
PDV-RS-25-2-1
PDV-RS-25-2-2
PDV-RS-25-2-3
PDV-RS-25-2-3a
PDV-RS-25-2-3b
PDV-RS-25-2-5
PDV-RS-25-2-6
PDV-RS-25-2-7
PDV-RS-25-2-8
PDV-RS-25-2-9
PDV-RS-25-2-10
PDV-RS-25-2-11
PDV-RS-25-2-12
PDV-RS-25-2-13
PDV-RS-25-2-14
PDV-RS-25-2-15
PDV-RS-25-2-16
PDV-RS-25-2-17
PDV-RS-25-2-18
PDV-RS-25-2-19
RIzuzimanje od PDV-aPDV-RS-6-1-111.2    11.3
PDV-RS-6a
ONije predmet oporezivanja PDV PDV-RS-11-1-111.1   1.2
PDV-RS-11-1-2
PDV-RS-11-1-3
PDV-RS-11-1-4
PDV-RS-11-1-5
PDV-RS-11-3
PDV-RS-12-4
PDV-RS-12-6-1
PDV-RS-12-6-2
PDV-RS-12-6-3
PDV-RS-12-6-4-1
PDV-RS-12-6-4-2
PDV-RS-12-6-4-3
PDV-RS-12-6-4-4
PDV-RS-12-6-4-5
 PDV-RS-12-6-5
PDV-RS-12-6-6
PDV-RS-12-6-7-1
PDV-RS-12-6-7-2
PDV-RS-12-6-7-3
PDV-RS-12-6-7-4
PDV-RS-12-6-7-5
PDV-RS-12-6-7-6
PDV-RS-12-6-7-7
 PDV-RS-12-6-7-8
 PDV-RS-12-6-7-9
PDV-RS-12-6-7-10
PDV-RS-12-6-7-11
PDV-RS-12-6-7-12
PDV-RS-12-6-8
PDV-RS-12-9
PDV-RS-17-4-2
PDV-RS-61

OENije predmet oporezivanja PDV 2PDV-RS-7a-4 nema polja za POPDV
 (artikal ima stopu PDV-a NEOPOREZIVO)
PDV-RS-4-4-2NP
PDV-RS-5-4-2NP
PDV-RS-3NP-ostalo
 PDV-RS-17-4-2
 PDV-RS-17-4-3
PDV-RS-9
SSPosebni postupci oporezivanjaPDV-RS-33Organizacije koje nisu u sistemu PDV-a i polja  4.1.1 i 4.1.2;
PDV-RS-35-7
N
Anuliranje
PDV-RS-3-DZ
nema polja za POPDV
 (artikal ima stopu PDV-a ANULIRANJE)
PDV-RS-4
PDV-RS-5
PDV-RS-6-1-1 (BN)

Ako ne unosite u polje Pregled obračuna PDV tačke iz kategorije S i SS dobićete i polje Šifra osnova gde je potrebno odabrati član Zakona o PDV po kom imate poresko oslobođenje:

Primer:

Koristili smo polje 2.1 - to je kategorija E (tabela poreskih kategorija) i prikaz na SEF-u za navedeni primer možete videti na slici ispod:

U ovom tekstu