Robne grupe

Robne grupe možemo koristiti, ukoliko imamo veći broj artikala koje možemo odvojiti i pregledati po različitim robnim grupama.

U šifarniku robni grupa možemo:

  • Dodavati robnu grupu
  • Uređivati robnu grupu
  • Brisati robnu grupu

 

Unos robne grupe

  1. Šifarnici > Artikli > dugme Robne grupe
  2. Kliknemo na Nov.
  3. Unesemo Šifru robne grupe
  4. Naziv Robne grupe
  5. Može se izabrati na artklu, odredimo mogućnost pregledanja po toj robnoj grupi.

 

Određivanje robne grupe na artiklu

Kod artikla određujemo robnu grupu tako što je izaberemo u polju Robna grupa. Ovo polje je vidljivo samo ako imamo otvorenu makar jednu robnu grupu u šifarniku.

U ovom tekstu