Robne grupe

Robne grupe možemo koristiti, ukoliko imamo veći broj artikala koje možemo odvojiti i pregledati po različitim robnim grupama.

U šifarniku robni grupa možemo:

 • Kreirati novu robnu grupu
 • Uređivati robnu grupu
 • Brisati robnu grupu
 • Praviti grupe i podgrupe

 

Unos robne grupe:

 1. Šifarnici > Artikli > dugme Robne grupe
 2. Kliknemo na Nov.
 3. Unesemo Šifru robne grupe
 4. Naziv Robne grupe
 5. Može se izabrati na artklu, odredimo mogućnost pregledanja po toj robnoj grupi.
 6. Ako je šifra prve robne grupe na primer 0, robne grupe sa šifrom 01,02, 03 su u tom slučaju podgrupe.

 

Određivanje robne grupe na artiklu

U podešavanju konkretnog artikla unosimo robnu grupu tako što je izaberemo u polju Robna grupa. Ovo polje je vidljivo samo ako imamo otvorenu makar jednu robnu grupu u šifarniku.


Pregledi po robnim grupama


 • Kroz korake Poslovanje > Zalihe > Zalihe možemo videti lager zaliha po robnim grupama


 • Poslovanje > Zalihe > zbirovi po robnim grupama

Dobijamo zbirni prikaz po svim robnim grupama

 • Poslovanje > Zalihe > Zbirovi po artiklima

Dobijamo zbirni pregled po grupama i podgrupama


 • Poslovanje > Izdati računi > Zbirovi po robnim grupama

U ovom tekstu