Amortizaciona grupa bez unosa poreske grupe

Osnovna sredstva koja ne podležu obračunu poreske amortizacije treba uneti tako da imaju amortizacionu grupu u kojoj je u polje <Grupa za poresku amortizaciju> izabrana opciju <Bez>:

Osnovna sredstva koja imaju ovako podešenu amortizacionu grupu neće ulaziti u obračun poreske amortizacije.

U ovom tekstu