Da li mogu da izdam račun za robu koju još uvek nemam na zalihama?

Prilikom izdavanja računa koji su vezani za zalihe imamo više opcija:

1. mogućnost (robu imamo na stanju u zalihama)

U Poslovanje > Zalihe napravimo Izdavanje kupcu i tu odštampamo Otpremnicu.

Najlakše je da zatim kopiramo to izdavanje u račun, tada se prenesu svi podaci - i nakon toga samo potvrdimo račun. 

 

2. mogućnost (robu nemamo na zalihama)

U Poslovanje > Izdati računi napravimo račun kupcu. Tada možemo da odštampamo Otpremnicu, koja nije vezana za izdavanje.

Najlakše je da taj račun (nakon što evidentiramo prijem na zalihe) kopiramo u Smanjivanje zaliha, čime se roba automatski skine sa stanja.

 

Ako zalihe umanjujemo na osnovu samog izdavanja sa zaliha (1. mogućnost) ili izdatog računa (druga mogućnost), u određenim situacijama može vam pomoći alat "Nepovezani računi i izdavanja", koji prikazuje "nepovezana" izdavanja i izlazne račune.

 

Izdavanje robe možemo napraviti i bez povezivanja sa računom, u meniju Poslovanje > Zalihe.

U ovom tekstu