Izdavanje avansnog računa u programu Minimax

Napomena: Datum dospeća je datum uplate avansa na SEF-u.


Numeracija nije obavezan podatak, to je interna evidencija organizacije.


U ovom tekstu