Unos tekućeg računa

Omogućeno je da prilikom unosa tekućeg računa, ukoliko je on u RSD, samo da čekiramo opciju Domaća valuta kao na slici ispod i program će za ovaj račun vezati valutu RSD.

Ukoliko imamo račun u stranoj valuti, (npr EUR) potrebno je da odčekiramo opciju Domaća valuta i dobićemo mogućnost unosa željene valute koja će biti vezana za ovaj račun:


U ovom tekstu