Pretraga prema iznosu

Unutar osnovnih pretraga omogućeno je pretraživanje po iznosu u sledećim pregledima:


1. Izlazni račun


2. Primljen račun


3. Pregled i uređivanje naloga za knjiženje


Napomena: Pretraživanje radi tako da pretražuje samo po tačno definisanom iznosu. 

Da je u gornjem primeru upisan samo celi broj bez decimala (npr. 1175 u prvom primeru) pretraživanje ne bi dalo rezultata.

Čak ni ako postoje iznosi koji sadrže deo pretraživanih pojmova, program neće prikazati rezultat ako nije upisan tačno definisan iznos.

U ovom tekstu