Da li možemo naknadno povezati izdavanje i izdati račun?

Ukoliko su oba dokumenta, dakle Izdavanje i Izdati računi već napravljena, tada ih na žalost ne možete naknadno povezati.

Izdavanje i račun možete povezati na dva načina:

  1. Prvo napravite Izdavanje i na pogledu izdavanja izaberite »Kopiraj u račun«. Kad potvrdite račun, izdavanje i račun će biti povezani.
  2. Prvo napravite Izdat račun i na pogledu računa izaberite »Smanjivanje zaliha«. Kad potvrdite izdavanje, račun i izdavanje će biti povezani.

 

U ova dva slučaja program izdavanje i račun beleži kao povezane. Oba postupka su istovetna, dakle i kopiranje računa iz izdavanja i iz računa smanjivanje zaliha.

Povezivanje služi samo kao evidencija, da možete da proverite da li ste izdali račune za sva izdavanja i obrnuto, da li ste rasknjižili zalihe za sve račune.


Računovodstveno gledano, svejedno je da li radite račune i izdavanja posebno, bez »povezivanja«.

Pregled napovezanih izdavanja i računa možete dobiti pomoću Pribor > Napovezana izdavanja i izdati računi.

 

Ako je na spisku izdat račun, koji nema urađeno izdavanje, tada možete na spisku kliknuti na broj računa i izabrati »Smanjivanje zaliha«. Napraviće se (novo) izdavanje.

Ako je na spisku izdavanje, za koje još nije napravljen račun, tada možete na tom spisku kliknuti na broj izdavanja i izaberite »Kopiraj u račun«. Napraviće se (nov) izdat račun.

U ovom tekstu