Elektronska evidencija PDV-a na SEF

Sve organizacije koje imaju uneto podešavanje za slanje e-računa direktno na SEF (Sistem eFaktura) i unet API ključ, treba da izaberu jednu od opcija slanja pojedinačne evidencije PDV-a na SEF:

Podešavanje stranke i predlaganje popunjavanja podataka za slanje na SEF, pogledajte detaljno na LINK-U.


  • Iz izdatih računa

 Ova opcija predviđena je za pakete poslovanja i organizacije koje nisu povezane sa knjigovođom. Odabirom ove opcije, korisnici imaju mogućnost slanja pojedinačne evidencije PDV-a na SEF, direktno iz modula Izdatih računa,za svaki izdat račun pojedinačno. Na samom izdatom računu za kupca koja nije korisnik SEF-a, omogućeno je slanje podataka na SEF u pojedinačnu evidenciju PDV-a, direktno iz Izdatog računa:


  • Iz obračuna PDV-a

Ova opcija predviđena je za knjigovodstvene pakete i sve organizacije koje su povezane za knjigovođom u okviru Minimax-a.  Odabirom ove opcije, omogućeno je slanje zbirne i pojedinačne evidencije PDV-a na SEF, direktno iz obračuna PDV-a.

Na samom obračunu PDV-a imamo opciju pregleda podataka za slanje evidencije PDV-a na SEF :

Podaci su prikazani posebno za zbirnu i pojednačnu evidenciju PDV-a:

Način slanja se može izmeniti odabirom odgovarajućeg načina slanja:


Podaci koji su prikazani na ovom pregledu su uneti kroz:

Modul Izdatih računa > u zavisnosti koji je način slanja izabran na izdatom računu. 

Modul Primljenih računa > interni obračuni se popunjavaju u pojedinačnu evidenciju PDV-a

Modul Zaliha > ukoliko imamo manjak urađen preko inventara (zbirna evidencija PDVa)

Modula Dvojno knjigovodstvo > ručnim unosom podataka za PDV u nalogu za knjiženje postoji mogućnost unosa  načina slanja podataka na SEF, ukoliko se unosi promet oporeziv PDV-om (zavisi od polja POPDV).


Nakon potvrde obračuna PDV-a, možemo poslati EEO PDV (pojedinačnu i zbirnu) klikom na opciju <Pošalji podatke na SEF>:

U ovom tekstu