Subvencija po članu 21ž

Kod obračuna zarade za radnike koji su oslobođeni po članu 21ž u programu postoje dva načina obračuna:

  1. Obračun po članu 21ž -bez dodavanja na neto radniku

U ovom slučaju prilikom obračuna zarade obračunavaju se svi doprinosi s tim da pored onih doprinosa i poreza na koje se oslobođenje odnosi stoji obračunat neplaćen.

Svi obracunati a neplaćeni doprinosi i porez umanjuju ukupne troškove poslodavca.     2. Obračun po članu 21ž – sa dodavanjem na neto radniku

U ovom slučaju prilikom obračuna zarade obračunavaju se svi doprinosi s tim da pored onih doprinosa i poreza na koje se oslobođenje odnosi stoji obračunat neplaćen.

U ovoj opciji oslobođenje doprinosa za PIO na teret radnika i poreza (koji ulaze u Bruto 1 ) pripadaju radniku i povećavaju neto za isplatu. Doprinos za PIO na teret poslodavca umanjuje ukupne troškove poslodavca.


PPP-PD za obe varijante je isti. Prikazuju se samo oni doprinosi i porez koji se plaćaju.

Napomena:

Šifra OL i procenat olakšice zavise od datuma isplate plate i to po tabeli:

Isplata

Porez %

Doprinos za PIO %

Od 01.01-31.12.2020       šifra 26

70

100

Od 01.01-31.12.2021       šifra 27

65

95

Od 01.01-31.12.2022       šifra 28

60

85


U ovom tekstu