Subvencija po članu 21ž

Kod obračuna zarade za radnike koji su oslobođeni po članu 21ž u programu postoje dva načina obračuna:

  1. Obračun po članu 21ž -bez dodavanja na neto radniku

U ovom slučaju prilikom obračuna zarade obračunavaju se svi doprinosi s tim da pored onih doprinosa i poreza na koje se oslobođenje odnosi stoji obračunat neplaćen.

Svi obracunati a neplaćeni doprinosi i porez umanjuju ukupne troškove poslodavca.



     2. Obračun po članu 21ž – sa dodavanjem na neto radniku

U ovom slučaju prilikom obračuna zarade obračunavaju se svi doprinosi s tim da pored onih doprinosa i poreza na koje se oslobođenje odnosi stoji obračunat neplaćen.

U ovoj opciji oslobođenje doprinosa za PIO na teret radnika i poreza (koji ulaze u Bruto 1 ) pripadaju radniku i povećavaju neto za isplatu. Doprinos za PIO na teret poslodavca umanjuje ukupne troškove poslodavca.

PPP-PD za obe varijante je isti. Prikazuju se samo oni doprinosi i porez koji se plaćaju.

Šifra OL za sve isplate do 31.12.2020 je  26.


U ovom tekstu