Novi pregled u obračunu plata

Kroz Plate > Obračun plata sada imamo novi pregled <Redovi>:

Ovom opcijom dobijamo mogućnost pregleda plata po radnicima, grupama i vrstama isplata, prema datumu obračuna i datumu isplate:

 

U ovom tekstu