Unos različitih vrsta naloga za knjiženje

Minimax omogućava pravljenje naloga za knjiženje u Knjigovodstvo > Dvojno knjigovodstvo > klikom na dugme Nov.


Možemo praviti različite vrste naloga za knjiženje sa sledećim oznakama:

TRD  - Izvod banke u domaćoj novčanoj jedinici
KOMP - Dvostrana kompenzacija
BL - Blagajna
TRS - Izvod banke u stranoj novčanoj jedinici
PDV - Obračun pdv
PDVP - Preknjižvanje PDV
DI - Dnevni izveštaj
DLP - Druga lična primanja
FNK - Finansijski nalog za knjiženje
IR - Izdan račun
OP - Obračun plata
OS - Osnovna sredstva
PS - Otvaranje (Početno stanje)
PR - Primljen račun
PRPR - Prenos prometa
SP - Nalog za službeno putovanje
TDR - Maloprodaja
KR - Kursne razlike
KROS - Kursne razlike otvorenih stavki
ZAL - Zalihe
ZAK - Zatvaranje klase
KS - Zatezne kamate
ZNK - Zaključni nalog za knjiženje 


Prilikom unosa naloga za knjiženje bitan je status tog naloga. Nalog može biti u Nacrtu (znači, da se knjiženje ne uračunava u glavnoj knjizi, odnosno obračunu PDV), može biti Potvrđen (knjiženja se upisuju u glavnu knjigu i obračun PDV) ili Automatski (znači, da je taj nalog za knjiženje formirao program automatski npr. prilikom prelaska u novu poslvnu godinu). Automatske naloge nije moguće naknadno otkazivati ili uređivati. Ostale naloge možemo proizvoljno uređivati, ako poreski period na koji se on odnosi nije zaključen.

Zapravo, sve vrste naloga za knjiženje su jednake. Najbitnije razlike su pri nalozima "PS", "KR", "PR" i "IR".

Knjiženja unutar naloga "PS" se prilikom pregleda podataka u bruto bilansu uračunavaju u početno stanje (početni "promet". Specifičnosti pri unosu naloga za kursne razlike "KR" je ta da se unutar njega mogu unositi samo vrednosti u domaćoj valuti a nula u vrednosti stranih valuta. Nalozi "IR i PR" omogućavaju na osnovu unosa podataka za PDV automatsko predlaganje knjiženja.

U ovom tekstu