Zbirovi po analitikama

Iz menija izaberemo Poslovanje > Primljeni računi > Zbirovi.

Kliknemo na dugme Analitike (rashoda ili obaveze).

(slika ispod pokazuje gde se nalazi analitika rashoda a gde analitika obaveze)

 

  • ako odaberemo Analiku rashoda: Prikazaće se spisak analitika, koje se nalaze na primljenim računima, sa zbirom svih primljenih računa bez PDV-a po svakoj analitici za tekuću poslovnu godinu.

U zbir ulaze samo potvrđeni računi.

  • ako odaberemo Analitiku obaveze: Dobijamo spisak analitika sa celokupnom obavezom po računu.

Pomoću napredne pretrage možemo ograničiti prikaz na račune sa rashodom, dobavljačem i/ili statusom (svi, potvrđeni, nacrti, otkazani). 

Promenom datuma izrade možemo pregledati podatke iz drugih poslovnih godina.

Klikom na svaku analitiku posebno dobićemo spisak primljenih računa koji imaju tu analitiku. Detaljnije ih možemo pogledati tako što ćemo kliknuti na broj računa.

 

Napomena:

ako neki rashod nema mogućnost unosa analitike to je zbog podešavanja u Šifarnici > Kontni okvir... nađemo potrebi konto... slika ispod pokazuje

Analitika na nalogu za knjiženje pokazuje slika ispod:


U ovom tekstu