Bruto bilans bez zatvaranja godine (klase 5 i 6)

Kada zaključimo poslovnu godinu u bruto bilansu u pregledu za tu poslovnu godinu sada imamo čekiranje za pregled bruto bilansa bez zatvaranja tj. bez zatvaranja razreda prihoda i rashoda (konta 5990 i 6990).
Ono što označimo na osnovnom pregledu bruto bilansa, biće označeno i na naprednoj pretrazi.

Ako ovu opciju odčekiramo program neće prikazivati ova konta zatvaranja u zbiru klase neće biti sabran iznos sa ovih konta zatvaranja.


U ovom tekstu