2. korak obračuna plate

Nakon 1. koraka obračuna plate kliknemo Napred i dolazimo na 2 korak gde imamo mogućnost uređenja ili unosa radnika obračuna

Na ovom mestu unosimo podatke za izabrani obračun za svakog radnika.

Program će na osnovu poslednjeg obračuna plate i podešenih podataka predložiti plate za sve zaposlene. U obračunu su predloženi svi zaposleni, koji na osnovu datuma zaposlenja odnosno prekida rada treba da se nađu u tom obračunu.

 Napomena: Optimalan broj radnika na obračunu je 120. Program nije predviđen za unos radnika u obračun preko ovog broja, pa se može desiti da sporije radi i ne izgeneriše potrebne izveštaje ukoliko je broj radnika u obračunu veći od predviđenog.

Na pregledu se prikazuju zaposleni radnici i vlasnik, koji su razvrstani po abecedi.

Klikom na Ime radnika možemo promeniti i dopuniti predložene podatke, ako želimo možemo izbrisati i radnika iz obračuna klikom na Briši na kraju reda.

Ako želimo možemo obrisati sve radnike na ovom koraku klikom na X iznad svih redova (označeno na slici) i posle dodati samo one koji nam u obračunu trebaju, na opciju Dodaj radnika. 

Novog radnika možemo dodati pomoću dugmeta Dodaj radnika.

 


Uređivanje podataka za obračun vlasnika i zaposlenih

 1. Ako je potrebno da obračunamo bolovanje (godišnji, bonus, dodatni rad, odbitak...) kliknemo na ime radnika/vlasnika.
 2. Prikazaće se nova stranica sa redovima i unetim podacima obračuna zarade.
 3. Potom kliknemo na dugme Uredi.
  - Do podataka o radniku (šifarnik>radnici) možemo doći i iz ovog dela Minimaxa klikom na dugme "Možete pogledati podešavanja radnika".

  - Pomoću dugmeta Nazad vraćamo se na obračun plate.
 4. U polje "Dodaj vrstu isplate:" upišemo "Bolovanje" (ili godišnji, bonus, odbitak, trudničko...).
  - Za pretragu unesemo deo naziva obračunskog reda. Izaberemo vrstu isplate iz padajuće liste
 5. Unesemo podatke u predviđena polja.

  Zavisno od izabrene vrste isplate unosimo:

  Broj jedinica: unesemo količinu izabrane vrste isplate. Obično su to dani i/ili sati.
  Na jedinicu: unesemo vrednost izabrane vrste isplate po jedinici.
  %: unesemo procenat za izabranu vrstu isplate.
  Iznos: unesemo iznos izabrane vrste isplate.
  Opis: unesemo dodatni opis izabrane vrste isplate. Dodatni opis se ispisuje samo za tog radnika na tom obračunu.

 6. Kliknemo na Potvrdi. (ovim čuvamo unete podatke te vrste isplate i možemo dodati još vrsta isplate)
  - Ako želimo da izbrišemo upisani obračunski red, kliknemo na znak "X" na kraju reda.
  - Za ispravljanje obračunskog reda kliknemo na naziv vrste isplate.
 7. Nakon unosa obračunskih redova kliknemo na Sačuvaj.
  - Time će program automatski izračunati celu platu i dodati sve potrebne automatske dodatke, za koje smo podešavanja na početku obračuna plata.
 8. Sa Nazad se vraćamo na pregled svih radnika obračuna.

 

Primeri vrsta isplata:

 

Vrsta isplate

Broj jedinica

Na jedinicu

%

Iznos

Opis

Redovan rad (sati se dodaju u fond časova)

Redovan rad

Unos

Satna postavka

100

*Iznos

-

Dodaci (sati se ne dodaju u fond sati)

*Dodatak za minuli rad

Proizvod časova redovnog rada i dodatka

Prosečna satna postavka

 

% dodatka za minuli rad

*Iznos

Na prvom koraku obračuna plata označavamo broj meseci od kog program da preračuna prosek za minuli rad (redovan rad+naknade)

Dodatak za noćni rad

Unos

Satna postavka

% dodatka za noćni rad

*Iznos

-

Dodatak za rad na praznik

Unos

Satna postavka

% dodatka za rad na praznik

*Iznos

-

Ostali dodaci

Unos

UnosUnosUnosUnos

Dodatak za radni učinak

-

-

-

Vnos

Unos

Dodatak za smenski rad

Unos

Satna postavka

Zbir % za dodatke + % za dodatak za smenski rad

*Iznos

-

Nadoknade (sati sa dodaju u fond časova)

Državni i verski praznik

Unos

Satna postavka

100

*Iznos

-

Godišnji odmor

Unos

Prosek satne postavke u broju meseci koji je unet na prvom koraku/Unos

100

*Iznos

-

Plaćeno odsustvo

Unos

Satna postavka

100

*Iznos

-

Neplaćeno odsustvo - bez doprinosa

Unos

Satna postavka---

Neplaćeno odsustvo - doprinos za zdravstvo

UnosSatna postavka

-

*Iznos

-

Bolovanja (sati se dodaju u fond časova)

Bolovanje do 30 dana (umanjeno)

Unos

Satna postavka  

% bolovanja do 30 dana

*Iznos

-

Bolovanje do 30 dana (neumanjeno)

Unos

Satna postavka 

100

*Iznos

-

Refundacije (sati se dodaju u fond časova)

Porodiljsko odsustvo

Unos

Satna postavka

% iz podešavanja

*Iznos

-

Bolovanje preko 30 danaUnosSatna postavka% iz podešavanja*Iznos

-

Invalidnina (sati se dodaju u fond časova)

Naknada invalidima rada II i III kategorije

UnosSatna postavka

100

*Iznos 

Prekovremeni sati

Prekovremeni radUnosSatna postavka% za prekovremeni rad*Iznos

-

Bonitete (povećava osnovicu za obračun poreza i doprinosa)

Bonitete

-

-

-

Unos

-

 

Satna postavka:

 • Ako je kod radnika označeno da se satna postavka računa iz Boda na sat, tada se bodovi na sat radnika množe sa vrednosti boda na sat iz podešavanja obračuna.
 • Ako je kod radnika označeno, da se satna postavka računa iz Boda na mesec, tada satna postavka predstavlja količnik između proizvoda broja bodova na mesec radnika sa vrednosti boda na mesec i mesečnog fonda časova.
 • Ako je kod radnika označeno da se satna postavka računa iz Bruto plate na mesec, tada je satna postavka količnik između bruto plate na mesec kod radnika i mesečnog fonda časova.
 • Ako je kod radnika označeno da se satna postavka računa iz Neto plate na mesec, tada je satna postavka količnik između bruto plate preračunate iz neto plate na mesec i mesečnog fonda sati.

 

Satna postavka za refundaciju:

 • količnik valorizacije: to je količnik, koji je iznos satne postavke iz godine pre obračuna refiundacije preračunate na sadašnju (ovogodišnju) vrednost. Količnik je određen po Zakonu.
 • datum od: označava datum, kada je radnik započeo odsustvo u mesecu obračuna;
 • datum do: označava datum, kada je radnik zaključio odsustvo u mesecu obračuna.
   

 

*Iznos: pomnožen Broj jedinica sa Na jedinicu i %.

**Iznos:

 • Ako je na obustavama radnika izabrana Rata, tada je Iznos rate.
 • Ako je na obustavama radnika izabran % od neto, tada je % od neto plate.
 • Ako je na obustavama radnika izabran % od bruto, tada je % od bruto plate.
   

***Iznos: proizvod Osnova (bruto plata ili redovan rad) i %.

*Dodatak za minuli rad: se ne unosi, jer se automatski obračunava, ako u podešavanjima obračuna postoji % dodatka za minuli rad na godinu.

% dodatka za minuli rad: se obračunava kao proizvod godina minulog rada i tog podatka. Godine minulog rada se izračunavaju kao zbir godina rada pre sadašnjeg zaposlenja i godine rada između datuma sadašnjeg zaposlenja i zadnjeg dana u mesecu obračuna.

 

Prevoz na dan:

 • Ako je kod radnika označeno da se obračun prevoza na dan izračunava iz vrednosti na dan, tada je to iznos Vrednost na dan.
 • Ako je kod radnika označeno da se obračun prevoza na dan izračunava iz km na dan, tada je to proizvod km na dan i cene km za prevoz na posao.
 • Ako je kod radnika označeno da se obračun prevoza na dan izračunava iz vrednosti na mesec, tada je to proizvod vrednosti na mesec i sati na dan iz podešavanja podeljeno sa mesečnim fondom sati.
 • Ako je kod radnika označeno da se obračun prevoza na dan izračunava iz fiksne vrednosti na mesec, tada je to iznos Fiksne vrednosti na mesec.
 • Ako je kod radnika označeno da se ne obračunava prevoz na posao, tada ne postoji iznos prevoza na posao.
   

*Obustave radnika: se ne unose, jer se automatski obračunavaju.

Izbacivanje zaposlenog iz obračuna - zaposlenog možemo izbaciti klikom na ikonicu "X" na pogledu svih radnika obračuna.

Klikom na Napred dolazimo na treći korak obračuna plate.


Video uputstvo možete pogledati na sledećem LINK-u

U ovom tekstu