Pretraživač ne otvara PDF dokument već ga automatski sačuva

Problem: Dokument, koji želim da odštampam ili pogledam, automatski se sačuva u računar.


Rešenje: Najpre proverite da li imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata Adobe Reader.

Ako ga nemate, možete ga besplatno preuzeti na http://get.adobe.com/reader

 


Firefox

U pretraživaču izaberemo: Alati (Tools) > Opcije (Options). Na sledećem prozoru izaberemo tab Programi (Aplications).

U redu gde je upisan program Adobe Acrobat, mora biti izabremo Koristi Adobe Acrobat (u Firefox) (Use Adobe Acrobat (in Firefox)).

 

Izbor potvrdimo klikom na dugme U redu.

PDF dokumenti će se od sada otvarati u pretraživaču.

 


Internet Explorer

1. U pretraživaču izaberemo: Alati (Tools) > Opcije (Internet Options). 

2. U delu Bezbednost (Security) izaberemo područje Poverljivi sajtovi (Trusted Sites) i kliknemo dugme Po meri (Custom level).

3. Pomoću skrol dugmeta potražimo Preuzimanja (Downloads) i za podešavanja Preuzimanje datoteke (File download) označimo Omogoći(Enable).

4. Omogoći (Enable) označimo Automatski upit za preuzimanje datoteka (Automatic prompting for file downloads).

5. Kliknemo dugme U redu (OK) i na narednom prozoru U redu (OK).

6. Zatvorimo i ponovo otvorimo pretraživač Microsoft Internet Explorer, da nova podešavanja budu funkcionalna.

 


Chrome

1. Otvorimo pretraživač Chrome, kliknemo na ikonu u desnom gornjem uglu i izaberemo Podešavanja (Settings).

 

2. Kliknemo na Prikaži napredna podešavanja…

2. Prikazuju se dodatna podešavanja, pod Privatnost kliknemo na dugme Podešavanja sadržaja….

3. Otvori se novi prozor, gde potražimo Iskačući prozori i kliknemo na Upravljajte izuzecima...

4. Otvara se novi prozor, gde u polje upišemo moj.Minimax.si i zapis potvrdimo klikom na dugme Gotovo.

U ovom tekstu