Proširen šifarnik za ID kupca pri unosu fiskalnih računa

Pri unosu fiskalnih računa otvorena su polja za izbor ID kupca:


Za izdavanje fiskalnih računa koji treba da imaju ovaj podatak, potrebno je iz šifarnika odabrati šifru identifikacije sa liste i u polje pored ove šifre upisati broj za identifikaciju kupca. Program na osnovu podešavanja stranke predlaže neke šifre.

Šifarnik identifikacije koji se nudi je:

Šifra                            Opis                                                                                                     Napomena

10 :                           PIB  kupca                                        Domaće  pravno  lice  identifikovano  PIB-om

11 :                              JMBG                                             Domaće  fizičko  lice  koje  obavlja  samostalnu  delatnost  identifikovano  JMBG-om

12 :          PIB i JBKJS  kupca  (PIB:JBKJS)                 Domaće  pravno  lice  koje  je  identifikovano  Poreskim  identifikacionim  brojem  (PIB) i  jedinstvenim  brojem  korisnika  javnih  sredstava  iz  Evidencije  korisnika  javnih  sredstava  Uprave  za  trezor  (JBKJS)

20 :                     Broj  lične  karte                                                  Domaće  fizičko  lice

21 :        Broj  izbegličke  legitimacije                                          Domaće  fizičko  lice

22 :        EBS                                                                              Strano  fizičko  lice  koje  ima  prijavljeni  boravak  u  Srbiji

23 :        Broj  pasoša                                                               Domaće  fizičko  lice

30 :        Broj  pasoša                                                               Strano  fizičko  lice  koje  se  identifikuje  pasošem

31 :        Broj  diplomatkse  legitimacije/LK                          Strano  fizičko  lice  -  diplomata

32 :        Broj  lične  karte  MKD                                             Strano  fizičko  lice  -  koje  se  identifikuje  ličnom  kartom  iz  Makedonije

33 :        Broj  lične  karte  MNE                                             Strano  fizičko  lice  lice  -  koje  se  identifikuje  ličnom  kartom  iz  Crne  Gore

34 :        Broj  lične  karte  ALB                                              Strano  fizičko  lice  lice  -  koje  se  identifikuje  ličnom  kartom  iz Albanije

35:          Broj lične karte BIH                                      Strano  fizičko  lice  lice  -  koje  se  identifikuje  ličnom  kartom  iz Bosne i Hercegovine

40 :        Poreski  ID  iz  strane  države  (TIN)                          Poreski  identifikacioni  broj  izdat  u  inostranstvu


U ovom tekstu