Primljeni e-Računi premešteni u Poštansko sanduče

Sa novom verzijom programa primljeni, odnosno ulazni e-Računi premešteni su u Poštansko sanduče.

Funkcionalnost primanja e-Računa ostala je jednaka, jedina razlika je mesto na koje stižu u program. Pre ove verzije Primljeni e-Računi su stizali u deo Poslovanje>Primljeni računi:


Nakon puštanja verzije primljeni e-Računi stižu u Poštansko sanduče sa ostalim primljenim računima:Bitno je da imate podešeno Poštansko sanduče za prijem dokumentacije. Detaljnije vezano za podešavanje možete pogledati Ovde.

U ovom tekstu