Kako da proverim broj stavki i naloga za knjiženje za određeni period?

Ako nam je potreban podatak o broju stavki ili o broju naloga za knjiženje za određeni period, možemo ga dobiti u Dvojnom knjigovodstvu u Dnevniku.

Idemo u Knjigovodstvo > Dvojno knjigovodstvo potom kliknemo na Dnevnik.

 

1. Nalog za knjiženje - potrebno je ograničiti datume naloga od - do.

2. Knjiženje - možemo dodatno ograničiti po datumu, kada je nalog knjižen (poslednji put uređen).

3. Vrsta nzk - sortiranje po vrsti naloga za knjiženje: finansijski, primljen račun, izdat račun,... Ako ostavimo prazni, računaće se svi nalozi za knjiženje.

4. Samo potvrđeni - ako sklonimo kvačicu sa ovog polja, štampa će sadržati i naloge koji su u nacrtu, u suprotnom prikazaće se samo potvrđeni nalozi za knjiženje.

5. Podaci o knjiženju - ako želimo da se odštampaju i podaci o korisniku, koji je uneo nalog za knjiženje, vreme unosa, dovoljno je da označimo ovo polje.

 

Kada izaberemo parametre pretrage, kliknemo na Odštampaj dnevnik naloga za knjiženje ili Odštampaj dnevnik perioda.

Razlika između dnevnika naloga za knjiženje i dnevnika perioda je u tome, da dnevnik naloga sadrži odštampane stavki odvojen po nalozima, dok dnevnik perioda sadrži podatke o opisu naloga na svakoj stavki.

Podatak o broju naloga i broju stavki za izabrani period dobijamo na kraju pri obe vrste štampe.

U ovom tekstu