MP količinska- Prenos iz veleprodaje

U zalihama biramo vrstu prometa KL - Prijem

 • Podvrsta prijema - iz skladišta
 • Datum - predlaže se današnji datum, po potrebi možemo da izmenimo na željeni
 • Broj - ispisuje se redni broj ove vrste prometa
 • Stranka-unosimo neku fiktivnu stranku (možemo napraviti jednu stranku u šifarniku koju ćemo uvek koristiti)
 • Opis- proizvoljno upišemo opis na osnovu čega je nastao ovaj promet
 • U skladište - biramo maloprodajno skladište iz kojeg želimo da prenesemo robu iz veleprodajnog skladišta
 • Iz skladišta - Biramo veleprodajnog skaldište iz kog se prenosi artikal
 • Artikal - biramo artikal. Napomena: ukoliko želimo da nam se u padajućoj listi prikaže i trenutna količina artikala na izabranom skladištu, dovoljno je da upišemo znak #
 • Količina - upišemo količinu koju prenosimo u MP
 • JM - prepisuje se jedinica mere iz šifarnika artikal
 • Cena - prepisuje se nabavna cena iz VP skladišta
 • % popusta - na ovoj vrsti prometa to polje nije atkivno
 • Prodajna cena - dobija se množenjem fakturne cene i procenta marže
 • Prodajna cena sa PDV - je prodajna cena sa PDV, po potrebi je možemo promeniti (ukoliko promenimo prodajnu cenu, program će automatski napraviti nivelaciju PC ukoliko tog artikla već imam

Sačuvamo red klikom na dugme +.

Nakon unosa svih artikala Potvrdimo prenos iz Veleprodaje.

Na potvrđenom prometu, pored naloga za knjiženje imamo i vezu ka prometu u zalihama veleprodaje koji je nastao na osnovu unete kalkulacije.


U ovom tekstu