MP količinska- Prenos iz veleprodaje

U maloprodaji biramo vrstu prometa KL - Prijem

 • Vrsta prijema - biramo između dve opcije
 • Iz veleprodaje - sa ovim prometom se automatski umanjuju zalihe u VP i zadužuje skladište u MP
 • Iz veleprodaje u prodaju - sa ovim prometom se automatski umanjuju zalihe u VP, zadužuje skladište u MP i formira prodaja iz MP za unete artikle
 • Datum - predlaže se današnji datum, po potrebi možemo da izmenimo na željeni
 • Broj - ispisuje se redni broj ove vrste prometa
 • Veza - proizvoljno upišemo opis na osnovu čega je nastao ovaj promet
 • % rabata - na ovoj vrsti prometa to polje nije atkivno
 • % zavisnih troškova - na ovoj vrsti prometa to polje nije atkivno
 • Skladište - biramo veleprodajno sklatiše iz kojeg želimo da prenesemo robu u MP
 • Artikal - biramo artikal. Napomena: ukoliko želimo da nam se u padajućoj listi prikaže i trenutna količina artikala na izabranom skladištu, dovoljno je da upišemo znak #
 • Količina - upišemo količinu koju prenosimo u MP
 • JM - prepisuje se jedinica mere iz šifarnika artikala
 • Fakturna cena - prepisuje se nabavna cena iz VP skladišta
 • % popusta - na ovoj vrsti prometa to polje nije atkivno
 • Otkupna cena - je jednaka fakturna cena x procenat popusta
 • Nabavna cena - je jednaka fakturna cena x procenat popusta
 • % marže - predlaže se procenat dobijen u odnosu fakturne i trenutno važeće prodajne cene u MP
 • Prodajna cena - dobija se množenjem fakturne cene i procenta marže
 • Maloprodajna cena - je prodajna cena sa PDV, po potrebi je možemo promeniti (ukoliko promenimo prodajnu cenu, program će automatski napraviti nivelaciju PC ukoliko tog artikla već imam


Sačuvamo red klikom na dugme +.

Nakon unosa svih artikala Potvrdimo prenos iz Veleprodaje.

Na potvrđenom prometu, pored naloga za knjiženje imamo i vezu ka prometu u zalihama veleprodaje koji je nastao na osnovu unete kalkulacije.


U ovom tekstu