OZ-7 i OZ-10 obrasci

OZ-7 obrazac

Ovaj obrazac se nalazi na drugom koraku plate kada kliknete na obračun konkretnog radnika:


OZ-10 obrazac

Ovaj obrazac u obračunu dobijamo u delu gde su sva dokumenta obračuna ukoliko bar jedan radnik u obračunu ima bolovanje preko 30 dana:


U ovom tekstu