Obračun doprinosa za vlasnika i formiranje OD-O obrasca

Obračun doprinosa na najnižu osnovicu, za vlasnike koji nisu u radnom odnosu u svom preduzeću radimo u okviru obračuna plata sa drugim zaposlenim licima.

 

Pre svega, potrebno u šifarniku radnika urediti sledeća podešavanja:

Vrsta zaposlenja =  Zaposleni vlasnik
(samo ova vrsta zaposlenja će da daje OD-O)

 

Za obračun svih doprinosa na najnižu osnovicu bez neto za obračun doprinosa uz OD-O obrazac ide sledeće podešavanje.
Ovo se obračunava kada lice nije osigurano po drugom osnovu.

  • Datum zaposlenja - upišemo datum početka rada
  • Ne unese se iznos plate (ne sme se izabrati Minimalna zarada)
  • Procenat zaposlenja u organizaciji = 100
     

Za obračun samo PIO na najnižu osnovicu bez neto za obračun doprinosa uz OD-O obrazac je sledeće podešavanje.
Ovo se obračunava kada je lice osigurano po drugom osnovu.

  • Datum zaposlenja - upišemo datum početka rada
  • Ne unese se iznos plate (ne sme se izabrati Minimalna zarada)
  • Procenat zaposlenja u organizaciji = 0
  • Procenat zaposlenja drugde = 100

 


Nakon zaključivanja obračuna, program će napraviti PP OD-O obrazac u XML formatu.

 

Klikom na dugme Napravi naloge za plaćanje, dobijamo mogućnost da upišemo BOP broj koji je vezan za PP OD-O obrazac i nakon toga popunjene naloge za plaćanje sa unetim BOP brojem.

U ovom tekstu