Izdati račun plaćen gotovinom - povezan sa blagajnom

Ako pri unosu izdatog računa znamo da je kupac platio račun kroz blagajnu- možemo odmah kad pravimo račun to i ubeležiti.  Na ovaj način odmah evidentiramo da je račun plaćen gotovinom i nema potrebe da nešto dodatno unosimo ili uređujemo. 


Da bi napravili račun koji je povezan sa blagajnom, mora se otvoriti modul Blagajna

Prilikom unosa izdatog račun polje Blagajna-naplata se vidi samo nakon aktivacije modula blagajne. 


1. prvo odaberemo Blagajnu-naplatu

2. upišemo kojim datumom je naplaćen račun

3. odaberemo koja je blagajna (možemo imati više blagani)

 

Šta program na osnovu ovog napravi?


- klasično knjiženje izdatog računa

- blagajnički zapis u nacrtu u delu Poslovanje > Blagajna


U ovom tekstu