Dokumenta

U podešavanju organizacije > Dokumenta


Možemo pogledati kreirana dokumenta (izdat račun, godišnji izveštaji, obračun PDV-a, obračun plate, obračun DLP) i uvek možemo pristupiti istim.


Takođe kada u Dvojnom knjigovodstvu > Masovne obrade > štampamo masovno kartice konta ili karticu strankeDobijamo pregled štampe ali i obaveštenje da će ova kartica biti u dokumentima narednih 48h nakon čega će se obrisati:

Ovo isto možemo dobiti i kada masovno štampamo otvorene stavke:

Nakon odabira stranke i koraka napred dobijamo pregled kartice otvorenih stavki koju možemo odštampati ili sačuvati, a pregled štampe će biti narednih 48h u dokumentima:

U ovom tekstu