Kako uraditi ispravku u slučaju pogrešno izdatog računa?

U slučaju da se uoči greška u fiskalizovanom računu nakon izdavanja računa (Promet-Prodaja), možete račun da poništite time što ćete izdati račun (Promet-Refundacija), pri čemu unosite:

  • U polju Identifikacija kupca svoj PIB (PIB obveznika fiskalizacije - prodavca),
  • Referencu na račun sa greškom (Promet-Prodaja),
  • Sve artikle, količine (sa minusnim predznakom) i cene koje su sadržane u pogrešnom računu (kompletan račun).

Nakon poništavanja računa na opisani način, izdajete novi ispravan račun.


Prema instrukcijama iz Tehničkog uputstva za administrativni i tehnički pregled funkcionalnosti ESIR-a ili L-PFR-a PU, u poglavlju 9.3 navode:

U slučaju da se izda pogrešan račun Promet-Refundacija, obveznik fiskalizacije na opisani način (sa unosom svog PIB u polju ID kupca i referentnimbrojem neispravnog računa), izdaje novi račun Promet-Refundacija. Nakon toga izdaje ispravan račun  Promet-Refundacija sa referencom na račun  Promet-Prodaja. 

Opisani slučaj se odnosi na kupca – fizičko lice koje nije obveznik prihoda na samostalne delatnosti. 

Ukoliko se radi o kupcu koji je obveznik poreza na dobit pravnih lica ili poreza na prihode od samostalne delatnosti, obveznik fiskalizacije mora imati dokaz da je kupca obavestio o tome da mu je izdao pogrešan račun i da je isti poništio. Obveznik fiskalizacije ima pravo da umanji svoju PDV obavezu za iznos PDV iskazan na poništenom računu pod uslovima propisanim Zakonom o PDV.

 Nakon poništavanja računa na opisani način, obveznik fiskalizacije izdaje novi ispravan račun, u ovom primeru Promet-Prodaja.

 Ukoliko je prilikom prodaje na malo izdat fiskalni račun u kojem je trebalo navesti i ID kupca, obveznik fiskalizacije može neposredno nakon izvršenog prometa da poništi tako izdati račun i da izda novi, u skladu sa navedenom procedurom. Ako se takav račun ne poništi neposredno nakon izvršenog prometa, po osnovu njegovog naknadnog poništavanja nije dozvoljeno generisanje novog računa u kome će biti naveden ID kupca, odnosno ukoliko se izda takav račun, isti se smatra neispravnim u smislu člana 5. Stav 2, a u vezi sa članom 15. Stav 1. Tačka 2) i st. 2 , 3. I 4. Zakona o fiskalizaciji.

U ovom tekstu