Kako uraditi ispravku u slučaju pogrešno izdatog računa?

U slučaju da se uoči greška u fiskalizovanom računu nakon izdavanja računa (Promet-Prodaja), možete račun da poništite time što ćete izdati račun (Promet-Refundacija), pri čemu unosite:

  • U polju Identifikacija kupca svoj PIB (PIB obveznika fiskalizacije - prodavca),
  • Referencu na račun sa greškom (Promet-Prodaja),
  • Sve artikle, količine i cene koje su sadržane u pogrešnom računu (kompletan račun).

Nakon poništavanja računa na opisani način, izdajete novi ispravan račun.

U ovom tekstu