Evidencija rada

Dokument Evidencija zarade se nalazi u okviru Zbira plata.


Klikom na dugme Zbir > Plata > otvara se prozor u kome postoji dugme Evidencija rada.

Klikom na dugme Evidencija rada dobija se štampa svih isplaćenih vrsta isplata za svakog radnika ponaosob po mesecima.

U ovom tekstu