Podešavanje organizacije

Kada otvorimo novu organizaciju, određujemo osnovna podešavanja kao i podešavanja za obračun PDVa; da li smo u sistemu PDVa i kakav poreski period koristimo.Ovaj folder sadrži informacije kako brisati i arhivirati organizaciju, kako naknadno uređivati podešavanje organizacije kao i kako preneti podatke iz jedne organizacije u drugu. Ovde možemo pogledati kako uneti,urediti ili brisati tekuće račune organizacije. Pored toga, ovde možemo pogledati uputstva za podešavanje pokazatelja,zadataka i prečica u programu.