TR se upotrebljava ili ne

Na TR organizacije sada imamo opciju da biramo da li će se tekući račun upotrebljavati ili neće. Ako je označeno kvačicom da se upotrebljava, tada će se račun upotrebljavati i obrnuto. Ako nema kvačicu, ovaj tekući račun se više neće videti u ponuđenima za platne naloge i izvode. Detaljno objašnjenje uređivanja tekućeg računa je u LINKUU ovom tekstu