Radni nalozi

Prilikom otvaranja modula Radni nalog moguće je odabrati više vrsta radnih naloga za proizvodnju ili samo jedan koji nam je potreban. 

Polje Kopiranje podataka o broju i nazivu radnog naloga u izdat račun odnosi se na prikaz broja radnog naloga u kom je rađena proizvodnja u izdatom računu. Ako se ukloni kvačica sa ove opcije, na izdatom računu neće biti prikazan broj radnog naloga za proizvodnju konkretnog proizvoda.

Napomena: Kada odaberete vrstu radnog naloga vodite računa da ste odabrali sve što Vam je potrebno. Podatak je moguće promeniti klikom na Prekid obrade zaliha. Međutim, nakon knjiženja nekog radnog naloga, potrebno je kliknuti na tri crtice u desnom uglu kako bi se promenila podešavanja. 

Razlika u vrstama radnih naloga je u sledećem: 

  1. Proizvodnja: Moguće je odabrati vrste artikala "Proizvod" ili "Poluproizvod". Narudžbina se može kopirati u izdavanje i u prijem
  2. Servisna (uslužna) delatnost: Moguće je odabrati vrste artikla "Usluga", "Roba" ili "Materijal", "Poluproizvod", "Proizvod". Narudžbina se može kopirati samo u izdavanje. Ne postoji kopija za prijem.
  3. Građevina: Moguće je odabrati vrste artikla "Usluga", "Roba" ili "Materijal" bez sastavnice. Nije moguće kopirati u prijem i izdavanje i ne smanjuje se prema sastavnici.
  4. Evidentiranje utrošenog vremena i materijala: Moguće je odabrati vrste artikla "Usluga", "Roba" ili "Materijal" bez sastavnice . Nije moguće kopirati u prijem i izdavanje i ne smanjuje se prema sastavnici.

Detaljna uputstva imate u LINKU.  


U ovom tekstu