Podešavanje kod radnika za slanje platnih lista e-mailom

Putem programa možemo poslati platne liste mailom. 

Potrebno je urediti podešavanja radnika u meniju Šifarnici> Radnici.

 

1. Izaberemo meni Šifarnici > Radnici

2. Kliknemo na radnika kome želimo slati platne liste preko e-maila i izaberemo Uredi

3. Izaberemo tab Podaci za lična primanja

4. Na dnu strane je red Pošalji platne liste e-mailom

5. Izaberemo e-mail adresu (na koju želimo poslati poštu)

6. Odlučimo se za način otključavanja tako poslate platne liste. Izaberemo metod:

- PIB (pri tome je bitno da je PIB upisan u podacima radnika)

- datum rođenja (pri tome je bitno da je datum rođenja upisan u podacima radnika)

- ručni unos šifre (ručno upišemo šifru)

7. Po unosu svih podataka možemo obračunati platu i platnu listu poslati zaposlenom.

8. Pri slanju platne liste, program upiše podatke unete u podešavanju radnika (mail, šifru i šifru za slanje platne liste)

 

NAPOMENA: ako odaberemo PIB, onda u Šifarniku > Radnici > kad odaberemo radnika mora biti PIB upisan (polje na slici)

U ovom tekstu