Trajno uklanjanje

Kada osnovno sredstvo otuđimo (prodamo), ovde ga uklanjamo iz evidencije:

1. Iz menija izaberemo Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.

2. Kliknemo na Osnovno sredstvo, koje ćemo otuđiti.

3. Kliknemo na Trajno ukloniti i unesemo Datum. 

Amortizacija se obračunava do dana uklanjanja, napraviće se nalog za knjiženje za knjigovodstvenu likvidaciju.

U slučaju da prodamo OS, moramo urediti nalog za knjiženje Izdatog računa.

U ovom tekstu