Zbir po načinu plaćanja u IR

U zavisnosti od načina plaćanja koji je unet na izdatom računu, kasnije možemo raditi pretragu istog u zbirovima izdatoh računa.


Koraci su: Poslovanje > Izdati računi > Zbirovi po načinu plaćanja

Dobijamo sledeći pregled:

U ovom tekstu