Slanje kalkulacije na e-mail

U Poslovanju > Zalihe > Kliknemo na konkretan prijem > Prilozi > Kliknemo na PDF dokument > Pošalji e-majlom


Konkretnu štampu kalkulacije možemo poslati unosom e-mail adrese > Pošalji

U ovom tekstu