Platne liste na drugim jezicima

Platne liste u programu Minimax možemo da izdajemo i na drugim jezicima:

  • engleski
  • slovenački
  • hrvatski
  • italijanski
  • mađarski

 

Unos nove štampe platne liste za izbor jezika

 

1. izberemo meni podešavanja organizacije(gore desno znak zupčanik)

2. odaberemo Podešavanje Štampe > Nov > Platna lista, naredno polje je za odabir jezika

3. unesemo naziv za odabir ove vrste štampe

4. proverimo sva polja do kraja, ukoliko želimo- napravimo izmene

 

Izbor štampe platne liste

 

1. u meniju Plate > Obračun plate 

2. kad pokrenemo platu, odmah na prvom koraku idemo na Uredi

3. odaberemo tab PREGLED, i odaberemo vrstu štampe

U ovom tekstu