Administrator organizacije (preduzetnik) dodaje svog radnika

U situaciji kada već koristimo neki od paketa Poslovanja i želimo da dodamo svog zaposlenog ili kolegu, to radimo u četiri koraka.

Napomena: zaposleni ili kolega treba da je već registrovan u programu Minimax.

 

Na početnoj strani programa izaberemo deo u Prečicama i kliknemo na dugme Korisnici i potom na dugme Dodaj korisnika.

 

1. Vrsta korisnika: Pošto želimo da dodamo svog kolegu označićemo Dodaj saradnika i kliknemo dole na dugme 

Napred.


 

2. Lični podaci: Upišemo ime i prezime kao i e-mail adresu našeg kolege/zaposlenog sa kojim će koristiti Minimax, potom kliknemo dugme Napred.

 

3. Dodavanje licence: Na ovom koraku izaberemo opciju koja nam odgovara:

  • Povećaj broj licenci na... - izborom ove opcije ćemo automatski povećati broj licenci za jedan u odnosu na broj licenci koji trenutno imamo da bi naš saradnik mogao istovremeno da pristupa podacima. Ova promena utiče na mesečnu pretplatu, povećava je. 
  • Licencu ću dodati kasnije - izborom ove opcije ne povećavamo broj licenci odnosno broj istovremenog pristupa podacima. Ako kasnije ustanovimo da nam je potrebno- možemo urediti broj licenci. 

 

4. Za završetak procesa kliknemo na dugme Pošalji poziv.

 

Zatim ćemo dobiti informaciju da je poziv uspešno poslat, kliknemo na dugme Nazad na početnu stranu.

 

Naš saradnik kada bude ušao na svoj nalog dobiće informaciju da ima pristup novoj organizaciji. 

U ovom tekstu