Promena cene - vrednosna maloprodaja

Kroz Poslovanje>Zalihe>Nov>Promena cena

imamo mogućnost unosa promene cene (nivelacije) za pojedinačni artikal ili zbirno po stopama PDV-a, u zavisnosti od potrebe korisnika.

Količina, Stara prodajna cena i Nova prodajna cena se mogu ručno unositi.  Program knjiži podatak iskazan u koloni <Razlika prodajne vrednosti> i taj podatak prikazuje u KEP knjizi.

U ovom tekstu