Uređivanje prava korisnika u pregledu finansijskih podataka zaposlenih te firme

Korisnicima koji imaju dostup do podataka organizacije možemo lako skloniti pregled podataka o iznosu plate radnika.

 

1. Administrator organizacije ide u Moj profil  izabere Korisnici.

2. Kod korisnika kome želimo skloniti mogućnost pregleda visine plate radnika odaberemo Organizacija.

3. Sada se ispiše spisak svih organizacija do kojih ima pristup. Kod željene organizacije odaberemo Prava.

4. Izaberemo Uredi te odstranimo štikliranje kod redova Obračun plate, Pregled plate, Obračun drugih ličnih primanja i Pregled drugih ličnih primanja


Ova podešavanja sklanjaju korisniku pravo pregleda ličnih podataka radnika, pa tako i iznosa plate. 

 

Prava administrator može lako da vrati. 

U ovom tekstu