Kompenzacije u stranoj valuti

U programu možemo napraviti predlog kompenzacije u stranoj valuti, koji stranka prvo potvrdi svojim potpisom i vrati nam, nakon čega je mi možemo u programu potvrditi i kao rezultat dobijemo naloge za knjiženje sa odgovarajućim stavovima knjiženja.

 

Predlog za kompenzaciju

U meniju Poslovanje izaberemo Otvorene stavke.

Potražimo stranku, za koju želimo da napravimo kompenzaciju, kliknemo na ime stranke.

Program nam prikaže spisak svih otvorenih obaveza i potraživanja za tu stranku. (Do istog ekrana možemo doći i preko Šifarnici > Stranke > pronađemo tu stranku i izaberemo dugme Otvorene stavke)

Kliknemo na dugme Pregled kompenzacija - Otvori nam se pregled napravljenih kompenzacija za tu stranku. Novu kompenzaciju pokrećemo klikom na dugme Nov.

Označimo obaveze i potraživanja - koji se kompenzuju, i upišemo iznose kompenzacije za svaku stavku u stranoj valuti.
Redosled nije značajan.


Ukupna vrednost obaveza i potraživanja mora biti jednaka, tek nakon toga se prikaže dugme Sačuvaj..

Program napravi nacrt  za kompenzaciju koju nakon toga Izdamo

… i napravi se Predlog za kompenzaciju

… koji šaljemo komitentu na potvrđivanje.

Izgled dokumenta uređujemo u meniju Podešavanja organizacije> Podešavanje štampe > Kompenzacije.

 

Potvrđivanje kompenzacije

Nakon potvrđivanja od strane stranke idemo u Otvorene stavke i izaberemo Kompenzacije.


Na ekranu vidimo sve nacrte, izdate i potvrđenje kompenzacije za sve stranke.

(ako želimo da pregledamo samo kompenzacije za određenu sranku, u Otvorenim stavkama najpre izaberemo tu stranku i potom kliknemo na dugme Pregled kompenzacije).

Za potvrđivanje kompenzacije kliknemo na njen status (Izdata) > potom na dugme Potvrdi.

05

Unesemo datum potrđivanja kompenzacije (na taj datum će biti knjižen nalog za knjiženje) i kliknemo Potvrdi.

Na ekranu će se promeniti status kompenzacije u Potvrđena.

Program napravi nalog za knjiženje  gde umanjuje potraživanja i obaveze za iznos kompenzacije i zatvori otvorene stavke.

Takođe, u dvojnom knjigovodstvu se kreiraju nalozi za knjiženje gde program proknjiži kursne razlike na dan potvrde kompenzacije. 

 

 

Nalozi za plaćanje

Nakon potvrđivanja kompenzacije nalog za knjiženje kompenzovane obaveze se sklanja u arhiv naloga za plaćanje.

Ako je neka obaveza delimično kompenzovana, automatski nastaje novi nalog za plaćanje za preostali iznos obaveze.

 

Otkazivanje kompenzacije


Možemo da otkažemo kompenzaciju preko dugmeta Otkazivanje potvrde.

 

Otkazivanjem kompenzacije, nalozi za plaćanje se iz arhiva vraćaju među neplaćene naloge.

U ovom tekstu