Mogućnost unosa posebnog datuma za isplatu poreza i doprinosa na obračunu zarade , koji se koristi za pripremu PPP-PO

Na prvom koraku obračuna plate omogućen je unos posebnog datuma za plaćanje poreza i doprinosa, pored Datuma isplate koji smo do sad unosili prilikom obračuna:

Ovaj datum ne utiče na parametre samog obračuna. Kada se unese, na prvom koraku plate, utiče na nalog za plaćanje poreza i doprinosa i na popunjavanje obrasca PPP-PO.

Ovaj datum se može izmeniti nakon potvrde plate bez prethodnog otkazivanja obračuna. Promena datuma ne menja podatke obračuna , niti datum već formiranih platnih naloga. On ima direktan uticaj na PPP-PO.Napomena

Program popunjava podatke u PPP-PO na osnovu datuma isplate, ukoliko ste imali datum isplate zbog  ekonomskih mera u 2021, a podaci treba da uđu u PPP-PO za 2020-u, ovom opcijom možete izmeniti datum, bez otkazivanje obračuna.

U ovom tekstu