Brisanje primljenog računa

Brisanje primljenog računa je moguće SAMO ako je taj račun POSLEDNJI u nizu!

Možemo brisati samo nacrte računa, odnosno samo one koje smo sačuvali radi naknadnog uređivanja ili smo otkazali potvrđen račun.

U modulu primljenih računa kliknemo na konkretan račun koji je potrebno da obrišemo i zatim na Briši.


Pre brisanja program još jednom proverava da li zaista želimo da obrišemo:


Ako potvrdimo biće obrisani svi zapisi primljenog računa. 


Pored ovog, za primljen račun koji nije poslednji u nizu a potebno je da ga obrišemo možemo koristiti opciju Odbij.


Račun je potrebno prvo otkazati pa tek onda ići na opciju Odbij. 

Korišćenjem ove opcije, odabrani račun neće više biti proknjižen (neće se naći u obračunu pdv-a, ni u dvojnom knjigovodstvu).

Na pregledu primljenih računa kod ovog računa ispred rednog broja pisaće Otkazan.


Otkazan (odbijen) primljen račun možemo vratiti u status potvrđen odnosno knjižen, tako što ćemo kliknuti na konkretan račun i na Potvrdi.


U ovom tekstu