Brisanje primljenog računa

Možemo brisati samo nacrte računa, odnosno samo one koje smo sačuvali radi naknadnog uređivanja ili smo otkazali potvrđen račun.


Ne preporučujemo brisanje primljenih računa, zato što nove račune sa izbrisanim rednim brojevima nije moguće uneti. 

Na primer, ako izbrišemo račun 39, imaćemo račune 38 i 40. Sledeći po redu račun je 41, a račun 39 će nam nedostajati i nećemo moći da ga dopišemo.

Ako izbrišemo poslednji primljen račun, sledeći račun će dobiti "njegov" broj. Znači, ako izbrišemo račun broj 39 i on je poslednji, sledeći račun će dobiti broj 39.

Ako ipak moramo da izbrišemo račun, na pogledu primljenog računa kliknemo na Briši:

Pre brisanja program još jednom proverava da li zaista želimo da obrišemo.

Ako potvrdimo biće obrisani svi zapisi primljenog računa. 

U ovom tekstu