Dnevni izveštaj u modulu Poslovanja - ukidanje mogućnosti unosa podataka za 2021.godinu

Puštanjem nove verzije programa modul Dnevnog izeštaja koji je bio opcija u delu Poslovanje, prebačen je u modul Knjigovodstvo>Izdati računi i dnevni izveštaj.

U modulu Poslovanje>Dnevni izveštaj postoji mogućnost unosa dokumentacije sa datumom do 31.12.2020., nakon ovog datuma u ovom delu programa biće moguć samo pregled unete dokumentacije Dnevnih izveštaja. Ukoliko vodite maloprodaju preko poslovnice, preporuka je da do kraja godine podatke unosite kroz modul Poslovanja, kako biste imali objedinjene podatke za poslovnu godinu na jednom mestu.

Za unos podataka u Dnevni izveštaj sa datumom od 01.01.2021. se koristi modul Knjigovodstvo>Izdati računi i dnevni izveštaj. U novom modulu je, uz knjiženje Dnevnog izveštaja moguće knjižiti Izdate račune koji su sadržani u dnevnom izveštaju, Izdate račune i Avanse.

U poređenju sa "starim" modulom dnevnog izveštaja, unos u novom modulu je pregledniji i jednostavniji, a što je najvažnije modul je moguće prilagoditi potrebama knjiženja - definisati načine plaćanja, konta knjiženja/preknjižavanja, definisati konta prihoda.

Budući da se prilikom unosa podataka iznosi predlažu u zavisnosti od prethodno unetih ili izmenjenih podataka, unos je znatno brži i manja je mogućnost greške.

Detaljnije o ovom novom modulu, kao i uputstva pojedinih funkcionalnosti unutar modula možete pogledat na Ovde.

U ovom tekstu