Pregled statusa prenosa e-računa sa SEFa

U Poštanskom sandučetu imamo ikonicu Dnevnik.


Kada je čekirana opcija Samo važno dobijamo samo određene podatke, kao što je na primer greška koja nam se javila pri slanju računa:

Kada odčekiramo opciju Samo važno > Nađi dobijamo hronološki podatke podatke kao što su:

- vreme provere statusa primljenih i izdatih računa

- vreme kada smo preuzeli određeni dokument

- vreme provere nepreuzetih dokumenata

- za određeni dan koliko je faktura poslato, primljeno, odobreno i odbijeno


U ovom tekstu