Brisanje korisnika

Uklanjanje korisnika: on će biti izbrisan sa spiska korisnika tog pretplatnika (ne morate obavestiti korisnika) i on neće imati pristup do nijedne organizacije tog pretplatnika.

Nakon brisanja korisnik će i dalje ostati korisnik sistema Minimax (i moći će ga drugi dodavati među korisnike istog ili drugog pretplatnika).

Ako želite korisniku samo privremeno da onemogućite pristup organizacijama, to možete uraditi bez brisanja korisnika samo promenom pristupa određenim organizacijama.

 


Brisanje korisnika 

1. Kao Administrator pretplatnika pristupite sistemu Minimax i na ulaznoj strani u prečicama odaberite Korisnici.

2. Na spisku korisnika kod određenog korisnika kojeg želite da izbacite sa desne strane kliknete na crveni X.

3. Dobijete upozorenje da ćete trajno ukloniti korisnika.

4. Ako želite trajno da uklonite korisnika, izaberite U redu.

 

Napomena:

Uklanjanje korisnika neće uticati na broj licenci za dodatnog korisnika. Uređivanje broja dodatnih pristupa se radi ažuriranjem paketa, klikom na olovčicu kod broja korsinika u delu <Paketi>. Detaljno na Linku.

 

U ovom tekstu