Izdati računi - kako početi

Izdati računi su namenjeni fakturisanju izdate robe i usluga ili materijala poreskim obveznicima i konačnim potrošačima.

Za izdate račune se naprave knjiženja u dvojnom knjigovodstvu i zapisi u knjizi PDV-a.

 

Način na koji će se knjižiti IR, određuju:

1. Podešavanje pojedinačnog artikla u Šifarnik > Artikli.

 •  određuje se konto prihoda i
 •   način upisivanja u evidenciju PDV-a (poreska stopa, neoporezivo, oslobođeno, itd...).

2. Podešavanja u Šifarnik > Automatski konti

 • tu su određeni konti za knjiženje potraživanja od domaćeg ili inostranog kupca, program će po potvrđivanju računa automatski izabrati konto knjiženja na osnovu države koja je izabrana kod kupca u šifarniku.
 • tu je određen konto za knjiženje PDV-a (na osnovu stope određene na artiklu).

3.  Podešavanje štampe računa

 • Izgled štampanog računa ili računa kog elektronski šaljemo- određujemo u toku pravljenja izdatog računa na tabu Pregled.U modulu Izdati računi možemo: 

 • Unositi podatke o izdatim računima, računima za pretplatu i knjižnim odobrenjima
 • Knjižite izdate račune u dvojnom knjigovodstvu i knjizi PDV-a.
 • Povezati izdat račun sa zalihama.
 • Povezati izdat račun sa maloprodajom.
 • Povezati izdat račun sa prijemom blagajne.
 • Pregledati podatke o unesenim izdatim računima.
 • Poslati formiran račun mailom. 
 • Poslati formiran račun u CRF.
 • Poslati formiran račun u Moj e-račun.
U ovom tekstu