MP količinska i vrednosna- Unos primljenog računa sa dve stope PDVa

Ako dobijemo račun od dobavljača na kome su artikli za maloprodaju sa dve različite stope, unos takvog računa i kalkulacije izgleda ovako:

Poslovanje > Primljeni računi > Nov

Zaglavlje sa dobavljačem, datumima, iznosom, brojem fakture popunimo kao i za svaki primljeni račun.

1. U polje Rashod unosimo rashod sledećeg podešavanja:

 • Konto: 1309
 • PDV: opšta stopa
 • PDV se odbija: štiklirano
 • Veza: Zalihe robe u maloprodaji

 

2. Otvara nam se polje Analitika, unesemo analitiku MP poslovnice za koju unosimo robu.

3. U polju Preuzimanje pravimo kalkulaciju preko + na kraju reda i u kalkulaciju unosimo sve artikle (bez obzira na stopu PDVa

4. Kada završimo kalkulaciju i klinemo na dugme Potvrdi (ne na dugme Sačuvaj) program nas vrati nazad u primljeni račun... 

5. Sada u primljenom računu dolazimo do polja Osnovica i izmenimo osnovicu, upišemo npr. zbirno osnovicu koja je za sve artikle koji su opšte stope (jer taj rashod smo prvi odabrali) i Sačuvamo red... 

A onda kao na slici odabirano rashod sa kontom 1309:

Odaberemo sada Rashod:

 • Konto: 1309
 • PDV: snižena stopa
 • PDV se odbija: štiklirano
 • Veza: Zalihe robe u maloprodaji

 

Polje Analitika ista analitika kao za prvu stavku.

Polje Preuzimanje - ne pravimo kalkulaciju, istu kaklulaciju koju smo malopre uneli sada u to polje odabiramo preko padajuće liste. 

Razlika iznosa računa i upisanih rashoda sada je nula i možemo kliknuti na Potvrdi račun i završiti unos ovog računa. 

Napomena:

 • Pre nego što sačuvamo 1. red: razlika između upisanih rashoda i iznosa računa je celokupni iznos za plaćanje dobavljaču -1200,00 u ovom primeru.
 • Kad sačuvamo red biće -600,00 i to je iznos koji će nam Minimax ponuditi za narednu stavku, jer stalno teži da se ceo iznos za plaćanje dobavljaču iskoristi i da mu razlika bude nula tako da se račun može završiti.
 • U Poslovanje > Maloprodaja > kad odaberemo MP objekat imamo našu kalkulaciju koja u donjem delu ima 2x ponovljen račun uz koji je povezana

 

 

U ovom tekstu