Slanje platnih lista radnika e-mailom

Platne liste svakom radniku možemo da šaljemo po elektronskoj pošti. 

Zbog tajnosti podataka platna lista se šalje u ZIP datoteci koju primalac otvara sa lozinkom. Kao lozinku možemo odabrati: PIB, JMBG ili željenu lozinku neku našu.

E-mail adresu radnika i lozinku određujemo u podešavanju radnika ili pri slanju platne liste na obračunu plate.

 Slanje platne liste mailom

1. Izaberemo meni > Plate > Obračun plate.

2. Obračunamo platu, odnosno prođemo sva tri koraka plate i zaključimo je. 

3. Po zaključivanju obračuna u gornjem redu kliknemo na dugme Slanje platnih lista putem e-pošte

4. Na prvom koraku Izbor redova prikaže se spisak radnika koji su u obračunu. Program prikaže i podatke o elektronskoj pošti i lozinki za svakog radnika, možemo taj podatak uređivati. 

5. Štikliramo radnike kojima želimo poslati platnu listu.

6. Kliknemo Napred da dobijemo spisak odabranih radnika. 

7. Na poslednjem koraku uredimo naslov maila i tekst koji će biti isti za sve radnike koji prime mail.

8. Klikom Napred i odabirom U redu- šalju se mailovi.

9. Još nam program pošaže izveštaj o uspešnosti slanja. 

 


Višestruko slanje platnih lista

Pri svakom sledećem slanju platnih lista program na prvom koraku (Izbor redova) odmah daje informaciju o datumu, satu i mailu na koji je poslata platna lista.

 

Prijem platne liste

1. Platnu listu zaposleni prima na svoj mail. Datoteka se dobija u pdf formatu.

2. Klikne na prilog.

3. Upiše lozinku sa kojom se otvara platna lista u PDF formatu.

 

 

U ovom tekstu