Štampa obrasca PPP-PO

Na pregledu podataka za PPP-PO ostale su vrednosti zaokružene na dve decimale:

Izmenjena je štampa obrasca PPP-PO, upisuju se vrednosti bez decimala:

U ovom tekstu