Jun 2023

Articles

Štampa internog računa
Kada u modulu Primljenih računa knjižimo Interni obračun, nakon potvrđivanja računa formira se dokument Interni račun  i dobija se mogućnost štampe istog. Da bismo dobili dokument Interni račun i mogućnost štampe, potrebno je da...