Prelazak u novu godinu u skladištu

Prelazak u novu godinu u zalihama je uslov za prelazak u novu poslovnu godinu u Godišnjim obradama.

Prelazak izvodimo tako što odemo u Poslovanje > Zalihe > Nov > Prelaz u novu godinu 


Program otvori prozor za potvrđivanje prelaska:

  • izbor dugmeta Potvrdi nam napravi nacrt početnog stanja u novoj poslovnoj godini
  • izbor dugmeta Odustani zatvara aktiviranu obraduPrelazak u novu poslovnu godinu možemo otkazati. To možemo uraditi tako što izbrišemo početno stanje u novoj godini, koja je napravila prelazak.
U ovom tekstu