Uređivanje POP UP BLOCKER-a

Internet explorer

Otvorite pretraživač Internet Explorer. Odaberite meni Tools > Pop-up Blocker > Turn Off Pop-up Blocker

 

 


Mozilla Firefox 

Otvorite Mozilla Firefox. Odaberite meni Tools > Options 

U Options pronađite polje Block pop-up  windows, onda odštiklirajte ovo polje.

 


Google Chrome

Prilikom štampe nekog dokumenta, Google Chrome će prikazati u gornjem desnom uglu će se prikazati oznaka za Pop Up Blocker. 

Neophodno je da se klikne na nju i označiti  Uvek dozvoli iskačuće prozore i preusmeravanja sa https://moj.minimax.rs

Nakon toga je neophodno kliknuti na Gotovo.

 U ovom tekstu